ADGLab Kimya Sanayii

ADG-LAB.

Gaz Hattı & Proje Danışmanlığı

çeker
Çeker Ocak Filtre ve Havalandırma Sistemleri

Laboratuvarlarda deney, analiz sırasında çevreye ve insana zararlı gazları ortamdan uzaklaştırmak için çeker ocaklarda fan ve filtre sistemleri bulunmalıdır. Fan ve filtreler atık gazlara dayanıklı malzemelerden oluşmalı ve yeterli emiş gücüne sahip kapasitede olmalıdır.

f
Kullanım Noktası Regülatörleri (Postabaşı)

Kullanım noktası basınç kontrol panelleri ana dağıtım hattı basıncının kullanım noktası basıncına regülasyonunu sağlayacaktır. Laboratuvarlarda aynı hatta bağlı birden fazla cihaz olabileceğinden ve cihazların çalışma basıncı farklı olacağından dolayı her cihaz için ayrı regülatör önerilmektedir.

gg
Alarm Paneli

Gaz alarm panelleri, gaz santrallerindeki ya da tesisattaki ilgili gazların basınç durumu 24 saat gösteren ve bir problem durumunda görsel ve duyusal alarm veren sistemlerdir.

dddd
Mekanik Tesisatlar

Mekanik tesisat, inşaat işlerinde makine mühendisliğinin etkinlik alanına giren işlerin tümüne verilen addır. Bu işler mekanik işler veya tesisat işleri olarak da adlandırılır.

ggg
Gaz Dedeksiyon Sistemleri

Gaz kullanım noktalarında tesisat, ekipman, veya kullanıcı hatalarından meydana gelebilecek yanıcı-patlayıcı, yakıcı ve boğucu gaz kaçaklarını henüz risk oluşturmayacak düşük yoğunlukta iken tespit ederek gaz tedarik merkezinden otomatik olarak gaz akışını kapatır.

bas
Basınç Kontrol Paneli

Merkezi basınç kontrol panellerinin görevi yüksek basınç tüplerinden tedarik edilen gazın basıncını ana dağıtım hattı basıncına ayarlamak ve ana dağıtım hattını kesintisiz olarak beslemektir. Otomatik ve manuel versiyonları mevcuttur.

xx
Bölge Servis Ünitesi (Zone Servis Ünit)

Bölge servis üniteleri, acil durumlarda ve bakım sırasında bir bölgenin ana sistemden izole edilmesini ve böylece diğer bölümler çalışırken boru tesisatı ve ekipmanları üzerinde her türlü çalışmaya olanak sağlayacak fiziksel kesme noktaları olarak kullanılacaklardır.

tt
Tüp Odası Uygulamaları

Tüp odası diğer teknik sahalardan ayrı özel olarak dizayn edilir. Dizayn aşamasında çevre ve ortam şartları yanıcı, yakıcı, boğucu ve zehirli gazlar insan sağlığı ve işletme güvenliği için risk oluşturmayacak şekilde tasarlanır ve inşa edilir.

tt
Tüp Odası Uygulamaları

Tüp odası diğer teknik sahalardan ayrı özel olarak dizayn edilir. Dizayn aşamasında çevre ve ortam şartları yanıcı, yakıcı, boğucu ve zehirli gazlar insan sağlığı ve işletme güvenliği için risk oluşturmayacak şekilde tasarlanır ve inşa edilir.

Marka:
ALL